Bariery profesjonalnego zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi

Bariery profesjonalnego zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi

Nieruchomości | 9 [61] wrzesień 03
Moduł: nieruchomości
Jacek Pawelec

Na każdy podmiot działający na rynku wpływa otoczenie gospodarcze. Zmiany w koniunkturze gospodarczej na rynku usług zarządzania nie są jednorodne w czasie. W zależności od fazy cyklu gospodarczego inaczej reaguje rynek usług zarządzania nieruchomościami biurowymi, usługowymi czy mieszkalnymi. Przesunięcie w czasie oddziaływania powoduje, iż wcześniej czy później nastąpi wzrost zainteresowania wszystkimi segmentami rynku usług zarządzania. Dywersyfikacja pakietu zamówień jest jednym z elementów ograniczania ryzyka działalności gospodarczej. W związku z powyższym wszyscy zarządcy powinni być zainteresowani poziomem rozwoju rynku zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.

Zmiany systemu prawnego, zwiększona liczba transakcji na rynku pierwotnym nieruchomości, spowodowały wzrost zainteresowanie rynkiem usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Okres ponad 50 lat, bez możliwości wpływu na proces zarządzania nieruchomościami, spowodował, że właściciele nie byli przygotowani do przejęcia obowiązków, które są im przynależne.

Brak funkcjonującego rynku usług zarządzania nieruchomościami spowodował, że w 1995 r. jedynymi podmiotami skłonnymi wykonywać te usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych były przedsiębiorstwa komunalne. Kilka lat obserwacji, jak nieudolnie one działają, wystarczyło, aby właściciele nieruchomości lokalowych postanowili dokonać zmian. [...]