Atrakcyjność inwestowania na rynku nieruchomości turystycznych w Albanii

Nieruchomości | 5/2022
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.5.9
Adrian Tymiński, Elżbieta Gołąbeska

Zagraniczne rynki nieruchomości stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem inwestowania dla Polaków. Zauważa się to już od kilku lat. W ostatnim czasie transakcje zagraniczne zintensyfikował wybuch pandemii COVID-19, jak również zmiany ustawowe w naszym kraju, a nawet perspektywy wprowadzenia Polskiego Ładu, z którym Polacy wiązali poważne obawy. Inwestycjom zagranicznym sprzyja także rosnąca w Polsce inflacja1. Nie bez znaczenia okazał się też wybuch wojny w Ukrainie. Istotną motywacją nabywania nieruchomości za granicą jest przede wszystkim chęć ulokowania oszczędności oraz perspektywa wzrostu wartości inwestycji w krajach z bardziej stabilną walutą. W dalszej perspektywie może okazać się, że te same czynniki wpłyną negatywnie na rozwój tego rodzaju inwestycji.
Analizując stan obecny, można stwierdzić, że szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się nieruchomości turystyczne zlokalizowane na słonecznych wybrzeżach. Ich ceny w ostatnich latach są coraz bardziej osiągalne dla polskich inwestorów indywidualnych. Nabywanie tego typu nieruchomości w urokliwej Hiszpanii, Grecji czy Bułgarii okazuje się tańszą alternatywą dla rynku krajowego, biorąc pod uwagę, że poza tym formalności związane z zakupem nieruchomości w innych krajach nie są ani zbyt skomplikowane ani czasochłonne. W artykule skupiono się na problematyce atrakcyjności inwestycyjnej rynku nieruchomości na stosunkowo nowym rynku zagranicznym – rynku albańskim. Albania to perspektywiczny kierunek dla inwestorów zagranicznych. Jest to kraj słońca, morza, rosnącej z roku na rok liczby turystów, wciąż niedrogich nieruchomości, ale również braku istotnych ograniczeń prawnych w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Czy warto inwestować w nieruchomości w Albanii? Czy taka inwestycja wiąże się z większym ryzykiem niż inwestowanie w kraju?