Aport nieruchomości do spółki kapitałowej – podstawa opodatkowania w poszczególnych podatkach

Nieruchomości | 3/2015
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Jakub Jankowski

W przypadku aportu nieruchomości do spółki kapitałowej często zdarza się, iż jedynie część wartości wkładu niepieniężnego jest przekazywana na kapitał zakładowy spółki. Pozostała wartość aportu czasami ze względów podatkowych „wędruje” na kapitał zapasowy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie skutków podatkowych takiej transakcji dla podmiotu wnoszącego aportu z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.