Angielsko-polski leksykon nieruchomości - cz. VIII

Angielsko-polski leksykon nieruchomości - cz. VIII

Nieruchomości | 09 [145] wrzesień 2010
Moduł: nieruchomości
Maciej Tertelis

B

Blow Back – szybko sprzedać nową emisję (Issue) papierów wartościowych; zob. Back.

Blower – dmuchawa (Blast Machine), wentylator.

Blowing – wydmuchiwanie; zob. Blowing of Wastes.

Blow-Out – wybuchnąć; niespodziewanie dobra sprzedaż czegoś, coś co się doskonale sprzedaje; przebijać np. oponę.

Blow Through – przedmuchać, przepchnąć coś dmuchaniem przez jakiś otwór.

Blue – kolor niebieski, błękit, lazur; morze; smutny, przygnębiony; film pornograficzny; zob. Blue-Black, Blue-Blooded, Blue Book, Blue Box, Blue Chip, Blue Chip Company, Blue-Collar Worker, Blue Laws, Blue Pencil, Blue Print, Blue Ray, Blue Ribbon, Blue-Sky Laws, Blue Stake, Bluetooth, Blue Top, Navy-Blue, Once in a Blue Moon, Royal Blue.

Blue-Black – kruczoczarny, ciemnogranatowy.

Blue Book – zwyczajowe określenie różnego typu informatorów branżowych np. z obszaru budownictwa itp.; raport rządowy; adresy osób z wyższych sfer; zeszyt na zadania egzaminacyjne; zob. Book.

Blue Chip (Blue Chip Company) – blue chips, akcje pewnej spółki, firmy cieszącej się dobrą reputacją i zaufaniem inwestorów, charakteryzującej się dużą kapitalizacją (Market Capitalization, Capitalization, Market Cap), płynnością oraz stabilnym kursem, przynoszące inwestorom regularną dywidendę; w Polsce mianem spółki blue chip określa się spółki z indeksu giełdowego WIG20; pojęcie blue chips wywodzi się z kasyna, w którym oznacza żetony o najwyższej wartości.

Blue-Collar (Blue Collar Worker) – niebieskie kołnierzyki; pracownik fizyczny, wykwalifikowany robotnik, osoba wykonująca głównie prace manualne; zob. Green Collar Worker, White-Collar Occupations.

Blue Print (Blueprint) – kopia papierowa, zazwyczaj rysunku technicznego (Technical Drawing) o charakterze architektonicznym bądź inżynieryjnym; szczegółowy plan, projekt, dokumentacja projektowa, dokumentacja wykonawcza pozwalająca na wybudowanie obiektu, znacznie bardziej szczegółowa niż koncepcja architektoniczna; nazwa pochodzi od rodzaju technologii stosowanej kiedyś do druku rysunków technicznych, które kreślone były białą linią na niebieskim papierze; odbitka światłodrukowa; zob. Print.

Blue Ribbon – eksperci najwyższej klasy; główna nagroda; zob. Ribbon.

Blue-Sky Laws – ustawodawstwo amerykańskie chroniące przed oszustwami giełdowymi (obiecywaniem „niebiańskich” zysków naiwnym inwestorom), nakładające na emitenta papierów wartościowych obowiązek przedstawienia szczegółowych i wyczerpujących informacji o kondycji finansowej spółki oraz rejestracji emisji zarówno na poziomie stanowym jak i federalnym.

Blue Stake – niebieskie słupki; określenie oznaczenia sieci podziemnych przez dostawców mediów – kabli telefonicznych (Telephone), linii gazowych (Gas), linii energetycznych (Electric), sieci telewizji kablowej (Cable TV), kanalizacji (Sewer), wodociągów (Water) i innych – na powierzchni gruntu przy pomocy malowanych na niebieski kolor (w USA) słupków (Stakes) bądź małych chorągiewek.

Blue Top – dosłownie: niebieski wierzchołek; technika stosowana w pracach wykopaliskowych (Escavation) oraz drogownictwie (Road Construction), polegająca na zastosowaniu do oznaczenia żądanego, docelowego poziomu gruntu (dna wykopu) za pomocą słupka z niebiezkim oznaczeniem wierzchołka.

Bluff – blef, świadome wprowadzenie kogoś w błąd, oszukanie kogoś.

BMIR – zob. Below Market Interest Rate.

BMS – zob. Building Management System..

BNA – zob. Block Numbering Area.

B-Note Investors – inwestorzy kupujący pochodne instrumenty kredytowe (Subordinate Tranches) bądź papiery finansowe zabezpieczone na hipotekach podrzędnych w stosunku do innych kredytów (Second Mortgage).

Board – rada, komisja, komitet (Council); dyrekcja, zarząd; utrzymanie; tablica, deska; oszalować (deskami); zob. Advisory Board, Appeals Board, Board Computer, Board Foot BD-FT, Boarding, Board of Advisors, Board of Auditors, Board of Directors, Board of Education, Board of Election, Board of Equalization, Board of Management, Board of Realtors, Board of Revenue, Board of Selectmen, Board of Supervisors, Board of Trustees, Board of Zonning Appeals, Building Board, Chip Board, Drawing Board, Floor Board, Formwork Board, Grid Board, Name Board, Panelling Board, Particle Board, Plywood Board, Provide Room and Board, School Board, Skirting Board.

Board Foot (BD-FT) – (Am.) stopa deskowa; historyczna miara objętości surowca drzewnego (Lumber) w postaci prostopadłościanu o powierzchni 1 stopy kwadratowej i wysokości 1 cala tj. 144 cali sześciennych (Cubic Inches); obecnie drewno sprzedawane jest najczęściej na wagę.

Boarding – deski, płot, parkan; deskowanie, oszalowanie (BDG, Planking, Shuttering, Forms, Formwork, Falsework, Timbering); podpłynięcie (statku, okrętu); wejście na statek lub samolot; oprawianie książek w tekturę; wyżywienie; zob. Boarding Card, Boarding House, Boarding Pass, Boarding School.

Boarding House – [...]