Analiza procesu budowlanego jako istotny element prawnego badania due diligence nieruchomości przed jej nabyciem

Nieruchomości | 6/2017
Moduł: nieruchomości
Rafał Dzionek

Rynek nieruchomości w Polsce stawał się na przestrzeni ostatnich lat coraz bardziej aktywny, a jego uczestnicy coraz bardziej świadomi i staranni w podejściu do ryzyka oraz jego ocenie. Jednym z podstawowych sposobów oceny i ograniczenia ryzyka przy nabywaniu nieruchomości jest prawne badanie due diligence, które nie tylko jest często wymagane przez banki finansujące inwestycje, ale przede wszystkim służy wykryciu wszelkich wad prawnych nieruchomości, które w przyszłości spowodować mogłyby dla inwestora bardzo poważne konsekwencje i straty. Zakres badania due diligence każdorazowo zależy od specyficznych cech danej nieruchomości, są jednak pewne elementy, na które zawsze należy zwrócić uwagę, jak np. ważność tytułu prawnego sprzedawcy, istnienie obciążeń na nieruchomości, czy potencjalna ochrona konserwatorska. Jednym z takich elementów, w przypadku nabywania zabudowanych nieruchomości, jest historyczna analiza prawidłowości procedury budowlanej przy wznoszeniu zabudowań na nieruchomości, innymi słowy chodzi o ustalenie, czy wznoszenie zabudowań na nieruchomości odbyło się zgodnie z prawem. Niniejszy artykuł zmierza do odpowiedzi na pytanie, dlaczego badanie prawidłowości procesu budowlanego przeprowadzonego przed nabyciem nieruchomości jest tak istotne oraz prezentuje niektóre możliwe konsekwencje nabycia nieruchomości obarczonej w tym zakresie wadami prawnymi.