25-lecie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Nieruchomości | 9/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.9.11
Szymon Sędek

Polska Federacja Rynku Nieruchomości przygotowuje się do obchodów ćwierćwiecza działalności. Jubileusze zwykle są okazją, żeby zajrzeć do tego, co było, przypomnieć drogę, środowiska pośredników i zarządców, zastanowić się, jakie wyzwania są obecnie najbardziej aktualne.

Szymon Sędek, prezydent PFRN w latach 1995–1997 i 1997–1999
Na początku lat 90. wyzwaniem, tak przy tworzeniu stowarzyszeń, jak i Polska Federacja Rynku Nieruchomości było poznanie siebie nawzajem. Nie mieliśmy doświadczeń ze współpracy zarówno zawodowej, jak i organizacyjnej. Tworzenie nowych, samodzielnych, samorządnych struktur było dla wszystkich czymś nieznanym. Dlatego tak ważna była wtedy pomoc ze strony amerykańskiej fundacji EERPF czyli Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości. Mieliśmy różne doświadczenia z wcześniejszej pracy. Praktyka pośredników była regionalnie odmienna. Pomimo tych i innych wyzwań była świetna atmosfera i rzeczywista chęć zrobienia nowych rzeczy na rynku nieruchomości. To nas napędzało. Tę atmosferę i wolę wspólnego działania było szczególnie dobrze widać podczas I Kongresu w Poznaniu (21–22.4.1995 r.). Po raz pierwszy zjechali tam nie tylko aktywiści, których już wcześniej było widać w stowarzyszeniach, lecz także wielu pośrednicy, którzy tam poczuli swoją potencjalną siłę. Ten i następne kongresy w Katowicach i Łodzi były bardzo ważnymi wydarzeniami. W 1997 r. w Łodzi zmieniliśmy nazwę z Polskiej Federacji Pośredników w Obrocie Nieruchomościami na Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz po raz pierwszy zostały przyznane Złote Odznaki i inne nagrody Federacyjne. Pierwsze lata Federacji to także skuteczne prace nad wprowadzeniem systemu licencji zawodowych. Bardzo cieszyła duża aktywność komisji federacyjnych, w pracach których uczestniczyło wielu członków lokalnych stowarzyszeń. Bardzo dobrze rozwijała się współpraca międzynarodowa, dzięki której mieliśmy możliwość poznania sposobów działania specjalistów rynku nieruchomości w innych krajach. Kolejnym niezwykle istotnym zdarzeniem było rozpoczęcie organizowania lokalnych konferencji. Federacja wspierała te inicjatywy. Każdy kto w nich uczestniczył na pewno przyzna, że takie spotkania, jak te w Olsztynie czy Koszalinie, były wyjątkowe i przynosiły dużo korzyści nam i naszym organizacjom.


Szymon Sędek – z wykształcenia prawnik (adwokat), od 1990 r. działa na rynku nieruchomości. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Był konsultantem Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości (USA), USAID i Urban Institute (USA). Jest członkiem sekcji międzynarodowej National Associations of Realtors i FIABCI. W PFRN Przewodniczący Komisji Prawnej od wielu lat. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu problematyki prawnej pośrednictwa, autor licznych publikacji.