200 tys. mieszkań rocznie

Nieruchomości | 01 [113] styczeń 2008

Według raportu przygotowanego przez analityków ING Banku Śląskiego w Polsce może rocznie powstać 200 000 mieszkań. Potwierdzeniem tych przewidywań jest znaczący (40%) wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę w 2006 r.

Według raportu przygotowanego przez analityków ING Banku Śląskiego w Polsce może rocznie powstać 200 000 mieszkań. Potwierdzeniem tych przewidywań jest znaczący (40%) wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę w 2006 r. Rozwojowi budownictwa mieszkalnego sprzyja także obecność na polskim rynku zagranicznych deweloperów. Raport mówi również o trudnościach jakie może napotkać rynek mieszkaniowy, a są to m.in. ograniczenie zdolności kredytowej klientów oraz oczekiwane podwyżki stóp procentowych.

W raporcie zawarto także informację na temat rynku komercyjnego. Do lipca 2007 r. wielkość powierzchni biurowej oferowanej do sprzedaży wzrosła o 12%. Wynika z tego, że wzrostowa tendencja z roku ubiegłego utrzymała się. Te optymistyczne dane zapowiadają rozkwit budownictwa komercyjnego. Jednak eksperci ING biorą pod uwagę również pesymistyczny scenariusz, który zapowiadać może 6% spadek wydawanych pozwoleń na budowę obiektów biurowych w 2006 r. Autorzy raportu zaobserwowali także, że na rynku powierzchni biurowych, zmieniła się strategia inwestycji. W 2006 r. 90% wszystkich lokali biurowych sprzedawanych było w Warszawie, natomiast w roku 2007 współczynnik ten spadł poniżej 60%. Tendencję taką zauważono także na rynku obiektów handlowych. Najwięcej tego typu inwestycji będzie powstawało w mniejszych miastach takich jak: Lublin, Rzeszów, Koszalin, Bydgoszcz.

W porównaniu z innym krajami Unii Europejskiej w Polsce średnia liczba m2 powierzchni handlowej przypadająca na tysiąc mieszkańców jest wyraźnie mniejsza i wynosi 110 m2 (w pozostałych krajach Unii Europejskiej 170 m2).