Podejmowanie uchwał przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej – uwagi na tle zmian regulacji prawnej

Nieruchomości | 9/2021
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.21.9.2
Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Podejmowanie uchwał przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej – uwagi na tle zmian regulacji prawnej

W ustawie z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 poz. 1048, dalej jako WłLokU) podstawowa regulacja prawna dotycząca zarządu wspólnoty mieszkaniowej znajduje się w dwóch jednostkach redakcyjnych. Przepis art. 21 WłLokU określa zakres kompetencji zarządu oraz sposób jego działania, zaś art. 22 ust. 1–4 WłLokU ustanawiają zasadę samodzielności działania zarządu w sprawach zwykłego zarządu oraz konieczność podjęcia uchwały przez właścicieli lokali w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. W okresie pandemii doszło do dwukrotnej nowelizacji przepisu art. 21 WłLokU, co skłania do refleksji nad treścią i sensem zawartej w nim regulacji prawnej oraz nad zasadami funkcjonowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej.