Wpis zabytku nieruchomego do rejestru zabytków – istota, procedura i najczęstsze błędy organów

Nieruchomości | 12/2021
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.21.12.2
Jakub Kobyliński
Wpis zabytku nieruchomego do rejestru zabytków – istota, procedura i najczęstsze błędy organów

 Z chwilą dokonania formalnego wpisu nieruchomości (lub jej części) do rejestru zabytków diametralnie zmienia się optyka właściciela takiego obiektu. Wpis zawsze bowiem oznacza ingerencję w sferę prawa własności. Z drugiej strony, w interesie publicznym pozostaje dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego rozumianego jako dobro powszechne, co gwarantuje Konstytucja RP. Autor wskazuje, jak należy przeprowadzić procedurę poprzedzającą dokonanie wpisu i jakich błędów należy unikać w toku procedury poprzedzającej jego dokonanie. Wreszcie autor zastanawia się, jak należy podejść do konfliktu fundamentalnych wartości państwa prawnego interesu społecznego i interesu prywatnego.