Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (24)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji obiektu budowlanego 1. W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie legalizacji...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (23)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego w oparciu o decyzję pozwalającą na budowę obiektu budowlanego...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (22)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Postępowanie wznowieniowe a udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym Wznowienie postępowania administracyjnego jest jedną z możliwości doprowadzenia do wzruszenia ostatecznej...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (21)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz * Budowa tablic reklamowych i urządzeń reklamowych Stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz....

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (20)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Problematyka stwierdzania nieważności planu miejscowego w części przez sąd administracyjny rozpoznający skargę wojewody i innego podmiotu 1. Przepis art. 111 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. –...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (19)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Umorzenie postępowania prowadzonego w przedmiocie kary pieniężnej określonej w art. 57 ust. 7 PrBudU Kary pieniężnej określonej w art. 57 ust. 7 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (18)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę Dokonując oceny, czy określony podmiot ma prawo do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172