Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (28)

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz

Odmowa dopuszczenia stowarzyszenia (organizacji ekologicznej) do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony 1. Postępowanie w sprawie dopuszczenia organizacji społecznej do...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (26)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej, w razie cofnięcia wniosku przez inwestora 1. Nie powinna budzić wątpliwości zasada, iż gospodarzem...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (25)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę w aspekcie zarzutu rażącego naruszenia prawa Zakres badania w administracyjnym postępowaniu prowadzonym w aspekcie wystąpienia...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (24)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji obiektu budowlanego 1. W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie legalizacji...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (23)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego w oparciu o decyzję pozwalającą na budowę obiektu budowlanego...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (22)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Postępowanie wznowieniowe a udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym Wznowienie postępowania administracyjnego jest jedną z możliwości doprowadzenia do wzruszenia ostatecznej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091