Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (36)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Zasady kształtowania polityki przestrzennej w gminie określa ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 60, poz. 717 ze zm.; dalej Plan­Zagosp­PrzestrzU). Ustawa ta...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (35)

Artur Kosicki, Alicja Pluciska-Filipowicz

Obowiązkiem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej jest zbadać w postępowaniu w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, czy pozwolenie to nie wygasło ze względu na...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (34)

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz

Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z 11.7.2012 r., II SA/Bk 278/12 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podjęta na podstawie przepisów...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (32)

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz

Kontrola legalności działalności administracyjnej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Sąd administracyjny dokonując kontroli procedury planistycznej...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (31)

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz

Alicja Plucińska-Filipowicz Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem „starej” samowoli budowlanej Nadal pojawiają się w organach nadzoru budowlanego oraz w sądach administracyjnych problemy...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (29)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Wpływ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na działania dotyczące tworzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091