Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo budowlane w orzecznictwie sadów administracyjnych (42)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Nie można się zgodzić z poglądem prezentowanym w wyroku NSA z 29.7.2014 r. (II OSK 371/13), że dla prowadzonej przez organ nadzoru budowlanego sprawy podwieszenia anten na istniejącej wieży...

Prawo budowlane w orzecznictwie sadów administracyjnych (41)

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz

Postępowanie naprawcze regulowane ustawą z 7.7.1994 r.– Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409; dalej PrBudU), zwłaszcza w aspekcie stosowania art. 51 ust. 1 pkt 2, budzi największe...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (40)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz

Postępowanie naprawcze regulowane ustawą z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.; dalej PrBudU) obejmuje duży zakres zagadnień, wymagających odrębnego...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (39)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz

Postępowanie naprawcze regulowane ustawą z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.; dalej PrBudU) obejmuje duży zakres zagadnień, wymagających odrębnego...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (38)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz Przepis art. 152 PostępSądAdmU w wyroku uwzględniającym skargę Przepis art. 152 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (37)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Likwidacja tzw. starych samowoli budowlanych Problematyka likwidacji tzw. starych samowoli budowlanych od wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091