Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo budowlane w orzecznictwie sadów administracyjnych (42)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Nie można się zgodzić z poglądem prezentowanym w wyroku NSA z 29.7.2014 r. (II OSK 371/13), że dla prowadzonej przez organ nadzoru budowlanego sprawy podwieszenia anten na istniejącej wieży...

Prawo budowlane w orzecznictwie sadów administracyjnych (41)

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz

Postępowanie naprawcze regulowane ustawą z 7.7.1994 r.– Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409; dalej PrBudU), zwłaszcza w aspekcie stosowania art. 51 ust. 1 pkt 2, budzi największe...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 3030