Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Wstrzymanie robót budowlanych 
 – art. 50 PrBudU

Wstrzymanie robót budowlanych – art. 50 PrBudU

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz

Ciągle aktualna jest, jak na to wskazuje praktyka i orzecznictwo, kwestia rozumienia instytucji „wstrzymania robót budowlanych” jako materialnoprawnej regulacji ustanowionej w art. 50 ustawy z...

Budowa przy granicy sąsiada

Budowa przy granicy sąsiada

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki

W ostatnim okresie autorzy niniejszego opracowania zostali postawieni przed wyzwaniem dokonania analizy wykonalności regulacji zamieszczonej w art. 47 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091