Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (10)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Zgoda właściwego ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 1. Wiosek gminy skierowany do właściwego ministra o zezwolenie na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (9)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży na terenie o funkcji mieszkaniowej Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji kilku garaży dla...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (8)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przepis art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (7)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Braki zgłoszenia zamiaru budowy a decyzja o sprzeciwie 1. Wprowadzenie krótkiego, bo 30-dniowego terminu do wydania decyzji o sprzeciwie, którą organ architektoniczno-budowlany jako...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (6)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane 1. Brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (5)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przeznaczeniem jej części pod inwestycję przesyłową W rozdziale 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod tytułem...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (5)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zgoda na odrolnienie gruntów wymagana do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Właściciele i użytkownicy wieczyści terenu przewidywanego do ujęcia w miejscowym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172