Nieruchomości / Biblioteka nieruchomości

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (7)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Braki zgłoszenia zamiaru budowy a decyzja o sprzeciwie 1. Wprowadzenie krótkiego, bo 30-dniowego terminu do wydania decyzji o sprzeciwie, którą organ architektoniczno-budowlany jako...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (6)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane 1. Brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (5)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przeznaczeniem jej części pod inwestycję przesyłową W rozdziale 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod tytułem...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (5)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zgoda na odrolnienie gruntów wymagana do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Właściciele i użytkownicy wieczyści terenu przewidywanego do ujęcia w miejscowym...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (4)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Alicja Plucińska-Filipowicz Skutki nieodpowiedzialnych decyzji urzędników w sprawach budowlanych dotyczących nakazu zamurowania otworów 1. Organ nadzoru budowlanego rozpatrujący sprawę w aspekcie...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (3)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Kara za nieterminowe wydanie pozwolenia na budowę Artur Kosicki Podstawowym problemem dotyczącym funkcjonowania administracji publicznej jest szybkość postępowania jej organów1. Szybkość...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (2)

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Zagadnienia wiążące się z sytuowaniem budynku względem granicy z nieruchomością sąsiednią Alicja Plucińska-Filipowicz Problematyka budowy przy granicy nieruchomości nie może być traktowana w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091