NAJPOPULARNIEJSZE

Hipoteka łączna – większe możliwości czy zagrożenie?

Tomasz Henclewski

W razie podziału nieruchomości hipoteka zwykła obciążająca dotychczas nieruchomość zmienia się z mocy samego prawa w hipotekę łączną, obciążając wszystkie nieruchomości utworzone przez ten podział. Z...

Stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Alicja Plucińska-Filipowicz

1. Jeżeli postępowanie administracyjne ma być wznowione na wniosek, to pierwszą kwestią podlegającą ocenie przez organ administracji jest to, czy wniosek pochodzi od podmiotu mającego przymiot w...