NAJPOPULARNIEJSZE

Czynniki wpływające na rozwój rynku nieruchomości

Radosław Cyran

Rozwój sektora nieruchomości zależy zarówno od poziomu rozwoju rynku budowlanego, rynku nieruchomości, jak i całej gospodarki. Rynek budowlany to faza tworzenia zasobu nieruchomości, natomiast rynek...

Charakter prawny dróg wewnętrznych, cz. II

Adam Kasprzyk, Anna Philipp-Pruchnik

Zmiana przeznaczenia w planie miejscowym danej drogi publicznej na drogę wewnętrzną nie pozbawia tej drogi kategorii drogi publicznej. Jednakże przeznaczenie obszaru drogi wewnętrznej na drogę...