NAJPOPULARNIEJSZE

Hipoteka łączna – większe możliwości czy zagrożenie?

Tomasz Henclewski

W razie podziału nieruchomości hipoteka zwykła obciążająca dotychczas nieruchomość zmienia się z mocy samego prawa w hipotekę łączną, obciążając wszystkie nieruchomości utworzone przez ten podział. Z...

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wojciech Koczara

Aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, inwestor musi legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane....