NAJNOWSZE

Co ma agent w telefonie?

Lidia Kośnik

Praca w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami wymaga wielkiej kreatywności, zaradności i posiadania szerokich kontaktów!

Pandemia w biurach obrotu nieruchomościami

Leszek Hardek

Polska Federacja Rynku Nieruchomości postanowiła przyjrzeć się informacjom dotyczącym rynku nieruchomości w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Wśród pośredników została przeprowadzona ogólnopolska...

Skutki podatkowe odpracowania zaległości czynszowych

Stella Brzeszczyńska

Podatnik jest właścicielem mieszkania i posiada zadłużenie wobec wspólnoty mieszkaniowej z tytułu czynszu, w skład którego wchodzą opłaty administracyjne oraz fundusz remontowy. W celu uniknięcia...

Rachunek (sprawozdanie) z zarządu nieruchomością

Rafał Golat

W praktyce stosunkowo często nieruchomości nie są zarządzane przez ich właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli. Jednym z podstawowych obowiązków zarządców nieruchomości jest sprawozdanie się z...

Spółka celowa z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Ustawa 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 ze zm.; dalej KZNU) przewiduje różne formy prawne działania KZN jako państwowej osoby prawnej. Jedną z nich...