NAJNOWSZE

Osobno czy razem?

Lidia Kośnik

Kiedy zgłaszają się do nas klienci, którzy z powodu ustania ich związku sprzedają nieruchomość, aby podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży, włącza mi się guzik alarmowy.

Koncepcja miasta 15-minutowego a rynek nieruchomości

Maciej Kamiński

W ostatnich miesiącach na łamach miesięcznika „Nieruchomości” miałem okazję dzielić się informacjami z obszaru smart city oraz ich wpływu na rynek nieruchomości. W niniejszym artykule kontynuuję ten...

Przeniesienie wierzytelności z umowy deweloperskiej

Katarzyna Siwiec

Cesję wierzytelności regulują przepisy art. 509–518 Kodeksu cywilnego (KC). Przeniesienie praw z umowy deweloperskiej, które potocznie często nazywa się właśnie cesją wierzytelności to w istocie umowa...