NAJPOPULARNIEJSZE

Przeznaczenie gruntów a VAT

Stella Brzeszczyńska

Sprzedaż gruntów dokonywana w ramach działalności handlowej podlega podatkowi VAT, jednak w niektórych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia od podatku. Zależy ono od przeznaczenia poszczególnych...

Budowa wiaty na działce o powierzchni do 500 m2

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej PrBudU) odnosi się tylko do budowy określonych w nim obiektów, w tym...

Wspólne zamieszkiwanie partnerów w wynajmowanym lokalu

Filip Hartwich

Jeśli uświadomić sobie związek partnerski jako związek z założenia trwały, który jednak może być w każdym czasie zakończony przez jednego lub obu partnerów, to wspólne zamieszkiwanie w wynajmowanym...

Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (9)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży na terenie o funkcji mieszkaniowej Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji kilku garaży dla...