NAJPOPULARNIEJSZE

Mur oporowy a obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę

Przemysław Gogojewicz

O ile mur może pełnić funkcję zarówno ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej, przy jego kwalifikacji w tym zakresie, a także ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne...

Rzeczoznawca jako doradca

Łucja Wierzycka

O pracy rzeczoznawcy majątkowego w roli doradcy inwestycyjnego dyskutowano na VIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. W dniach14-16.10.1999 r. odbywała się w Łodzi kolejna, ósma...

Zbycie nieruchomości, cz. I

Stella Brzeszczyńska

Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze wielu czynności cywilnoprawnych. Do najczęściej występujących w obrocie należy zaliczyć: umowy sprzedaży, umowy zamiany i umowy darowizny. O zbyciu mogą też...

Podatek CIT w praktyce wspólnot mieszkaniowych

Maciej Tertelis

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: PDOPrU) - wspólnota mieszkaniowa podlega podatkowi...

Wspólnota mieszkaniowa jako właściciel i przedsiębiorca

Maciej Tertelis

Zgodnie z art. 6 WłLokU, wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Powyższy zapis nie przyznaje wspólnocie osobowości prawnej, wspólnota nie jest...

Inwestycje w obce środki trwałe, czyli ulepszanie cudzego

Jan Wacławek

Częsta, wręcz powszechna, jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej sytuacja, że firma wynajmując nieruchomość ponosi spore nakłady, dostosowując ją do swoich potrzeb: remontuje,...