Nieruchomości / Artykuły

Klauzule abuzywne w umowach spółdzielczych

Klauzule abuzywne w umowach spółdzielczych

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Przez szereg lat w doktrynie prawa i orzecznictwie toczyła się dyskusja, czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą być poddane kontroli pod kątem stosowania klauzul niedozwolonych. Twierdzono bowiem, że...

A gdybym był agentem

Lidia Kośnik

Każdą DECYZJĘ poprzedza WYBÓR! Stajemy przed tym WYBOREM, bo zaczyna nas coś uwierać w obecnym życiu albo zostaliśmy zainspirowani przez coś lub kogoś i też chcemy spróbować czegoś nowego.

Nabycie nieruchomości a nabycie innych praw

Rafał Golat

W związku z nabywaniem nieruchomości zwraca się najczęściej uwagę na zagrożenia, które wynikają z obciążeń nieruchomości, w tym z ustanowionych na nich zabezpieczeń, np. hipotek. Nabywanie...