Nieruchomości / Artykuły

Rynek mieszkaniowy szybko zwalcza epidemię

Michał Cebula

Epidemiczne tąpnięcie, a potem szybkie odbudowanie się popytu na mieszkania – tak scharakteryzować można to, co w ostatnich miesiącach działo się na rynku nieruchomości. Jeśli nie dojdzie do kolejnych...

Opodatkowanie suszarni kontenerowych jako budowli

Konrad Aromiński

Naczelny Sąd Administracyjny w prezentowanym wyroku z 21.1.2020 r. (II FSK 1583/18, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazał, iż dokonując klasyfikacji obiektów budowlanych, takich jak sporne w...

Ciężary związane z nieruchomością

Rafał Golat

Jedną z kategorii pojęciowych, istotnych dla dysponentów nieruchomości, są związane z nimi ciężary. Pojęcie to warte jest odrębnego omówienia, w szczególności z dwóch względów. Po pierwsze regulacja...