Nieruchomości / Artykuły

Interes publiczny w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

Z licznych analiz, w tym raportu o chaosie przestrzennym opracowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, wynika, jak wiele patologii występuje w systemie gospodarki przestrzennej....

Roszczenie o obniżenie czynszu

Rafał Golat

Istotnym elementem umów najmu i dzierżawy jest czynsz. Jego wysokość jest ustalana przez strony. Mogą one także, w ramach zasady swobody umów, decydować wspólnie o odpowiednim podwyższeniu albo...