Nieruchomości / Artykuły

Zakup nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Zaczynamy na łamach “Nieruchomości C.H. Beck” publikację nowego cyklu artykułów, poświęconego prawnym i podatkowym związkom, jakimi nasze ustawodawstwo związało firmę i nieruchomość. Bez względu...

Zaliczki na lokale mieszkalne - 0 czy 7%?

Zdzisław Modzelewski

Propozycje rządowe wprowadzenia stawki 22% podatku VAT na sprzedaż nowo wybudowanych lokali mieszkalnych zakończyły się tylko częściowym "sukcesem" - wprowadzono stawkę 7%. Zmiana ta weszła w życie z...

Podatek od nieruchomości od NBP

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: “działalność gospodarcza” o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 5.1.1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r....

Rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem

Aleksander Fiutowski

Wartość rynkową skupowanych "papierów zabużańskich" należy aktualizować okresowo (np. co rok) lub w miarę wyczerpywania się podaży. Należy się spodziewać, że z upływem czasu wartość rynkowa papierów...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. X

Jan Krzysztof Pięta

Nasze poprzednie rozważania zakończyliśmy definiując pojęcie “sąsiedztwa”. Obiecałem wówczas, że spróbuję przybliżyć ten termin. osłużę się przykładem. Załóżmy, że tworzymy plan zarządzania dla...

Właściwość organów w sprawach podziałów nieruchomości

Joanna Bogusławska-Klejment

Szczególny głód mieszkaniowy w naszym kraju, zwłaszcza wobec niebotycznych cen mieszkań czy to spółdzielczych, czy też kupowanych w wolnym obrocie powoduje, iż tańsze wydaje się pobudowanie własnego...

Kiedy posiadanie jest samoistne i co z tego wynika?

Rafał Golat

Posiadanie rzeczy określić można jako faktyczne władztwo nad nimi (możliwość posługiwania się nimi, korzystania z nich), niezależnie od tytułu prawnego, na podstawie którego jest ono wykonywane....