Nieruchomości / Artykuły

Możliwość odroczenia terminu rozbiórki

Alicja Plucińska-Filipowicz

Do obiektu budowlanego, którego budowa została zakończona przed 1.1.1995 r. i którego przymusową rozbiórkę nakazaną decyzją administracyjną wydaną po 1.1.1995 r. na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i...

Ściśle fajne

Nazwisko autora chroni ustawa o ochronie danych osobowych

Droga Redakcjo, chciała żem napisać do Was już dawno, ale tyle mamy tera pracy w naszym urzędzie, że dopiero dzisiaj żem się mogła do tego zabrać po południu. Na początku się przedstawię: nazywam się...

Stara i nowa ulga budowlana

Dodatek specjalny do numeru 4/2002 Nieruchomości C.H. Beck. Zawiera: Odliczenia od dochodu: - "stare" inwestycje - spłaty kredytów spółdzielni mieszkaniowych - ulga na wynajem. Odliczenia od...

Problemy z uprawnieniami budowlanymi

Alicja Plucińska-Filipowicz

Okoliczność, iż ustawa - Prawo budowlane z 7.7.1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) przewiduje w art. 14 ust. 3 pkt 2a uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie przez...

Umowa najmu a instrumenty pochodne

Joanna Tylińska

Ogólne zasady zawierania umowy najmu określone są w Kodeksie cywilnym. Jest to czynność cywilnoprawna, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub...