Nieruchomości / Artykuły

Ustawowe obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Wojciech Karpiński

Bez względu na treść umowy zawartej z klientem zamawiającym usługę - pośrednik ma obowiązek przestrzegania ogólnych zasad wykonywania zawodu, określonych w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce...

Leasing budynków i gruntów, cz. I

Stella Brzeszczyńska

Umowy, które są zawierane na czas nieoznaczony lub dotyczą nieamortyzowanego majątku, a także umowy, w których opłaty leasingowe nie są równe wartości początkowej leasingowanej rzeczy, nie są...

Zagadnienia dotyczące finansowania hipotecznego w Polsce, cz. II

Aleksandra Grzywacz, Agnieszka Drewicz-Tułodziecka

Poniższy artykuł bazuje na problemach poruszonych w trakcie trzech konferencji zorganizowanych w listopadzie i grudniu 2001 r. z okazji 10-lecia Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego1. W pierwszej...

Zmiany w podatkach obciążających nieruchomości

Leonard Ete, Leonard Etel

W roku 2002 po raz kolejny nie udało się wprowadzić zasadniczych zmian w konstrukcji podatków obciążających władanie nieruchomościami. Nowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu...

Własność nieruchomości a konkubinat

Witold Ćwiek

Porządek prawny dotyczący konkubinatu stoi w najgłębszej sprzeczności z procedurami dotyczącymi nieruchomości. Konkubenci z rzadka rejestrują swoje ustalenia w formie umów. Tymczasem nie ma...