Nieruchomości / Artykuły

Wycena zadrzewień ogrodów przydomowych

Jolanta Jurek

Obecnie przy określaniu wartości drzew preferuje się szacunek ich wartości użytkowej. Gdy drzewo nie posiada surowca tartacznego wycenia się ilość drewna opałowego, a jeśli wartość drewna, które może...

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, cz. I

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje zróżnicowanie stawek opłat za korzystanie z nieruchomości w ramach wykonywania prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce...

Podatek od letniska?

Ewa Radziszewska 2

O zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) decyduje...

Umowa przedwstępna o przeniesienie własności nieruchomości

Leszek Guzek

Dokonując sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli należy pamiętać, że z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu (art. 15 ust. 2a...

Uchylenie decyzji nakazującej rozbiórkę

Alicja Płucińska-Filipowicz

Decyzja o nakazie rozbiórki nie jest tą decyzją, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa - w rozumieniu art. 154 KPA. Oznacza to, iż w trybie określonym w tym przepisie nie jest dopuszczalne...