NAJNOWSZE

Apartamenty „górujące” nad miastem

Małgorzata Dąbrowska, Alojzy Kiziniewicz

W dzisiejszej rzeczywistości zaspokojenie jednej z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb, tj. schronienia i poczucia bezpieczeństwa, nabiera nowego sensu. Obecnie docenia się możliwie najbardziej...

Obniżki cen mieszkań w Warszawie

W czerwcu po raz kolejny spadła średnia cena ofertowa mieszkań wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym w Warszawie. Średnia stawka ofertowa wyniosła 8259 zł/m2 i była o 0,8% niższa niż maju br. i o...

STOP zbiorowej odpowiedzialności za podatek śmieciowy

Michał Lech

Przepisy ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.; dalej UtrzPorządGmU) wprowadzające tzw. podatek śmieciowy okazały się...