Nieruchomości / Artykuły

Podatek od letniska?

Ewa Radziszewska 2

O zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) decyduje...

Umowa przedwstępna o przeniesienie własności nieruchomości

Leszek Guzek

Dokonując sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli należy pamiętać, że z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu (art. 15 ust. 2a...

Uchylenie decyzji nakazującej rozbiórkę

Alicja Płucińska-Filipowicz

Decyzja o nakazie rozbiórki nie jest tą decyzją, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa - w rozumieniu art. 154 KPA. Oznacza to, iż w trybie określonym w tym przepisie nie jest dopuszczalne...

Ustawowe obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Wojciech Karpiński

Bez względu na treść umowy zawartej z klientem zamawiającym usługę - pośrednik ma obowiązek przestrzegania ogólnych zasad wykonywania zawodu, określonych w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce...

Leasing budynków i gruntów, cz. I

Stella Brzeszczyńska

Umowy, które są zawierane na czas nieoznaczony lub dotyczą nieamortyzowanego majątku, a także umowy, w których opłaty leasingowe nie są równe wartości początkowej leasingowanej rzeczy, nie są...

Zagadnienia dotyczące finansowania hipotecznego w Polsce, cz. II

Aleksandra Grzywacz, Agnieszka Drewicz-Tułodziecka

Poniższy artykuł bazuje na problemach poruszonych w trakcie trzech konferencji zorganizowanych w listopadzie i grudniu 2001 r. z okazji 10-lecia Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego1. W pierwszej...