Nieruchomości / Artykuły

Majątek i rzeczoznawcy majątkowi

Łucja Wierzycka

Nieruchomość, majątek i mienie to nie są pojęcia tożsame. Nazwa zawodu "rzeczoznawca majątkowy" ma stricte cywilistyczny rodowód, który dobrze ją tłumaczy. Wycena nieruchomości związana jest z...

Dopuszczalność budowy przy granicy działki

Alicja Plucińska-Filipowicz

Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z ustawą - Prawo budowlane przepisu 12 ust. 7 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...

Posiadacz lokalu nie jest podatnikiem

Ewa Radziszewska 2

Posiadacz lokalu nie wyodrębnionego prawnie, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości na podstawie art. 2...

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ cz. IX

Maciej Tertelis, Dorota Sowińska-Kobelak, Joanna Tylińska, Jan Krzysztof Pięta

Dodatek specjalny do numeru 12/2001 Nieruchomości C.H. Beck. Zawiera następujące artykuły: 1. Skutki wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów dla praktyki zarządzania nieruchomościami cz. I -...

Rozbiórka ogrodzenia

Alicja Plucińska-Filipowicz

Orzekając o rozbiórce ogrodzenia organ nadzoru budowlanego ma obowiązek szczegółowo ustalić datę budowy ogrodzenia oraz miejsce jego realizacji, a także krąg podmiotów mających w sprawie interes...