Nieruchomości / Artykuły

Warunki zabudowy dla inwestycji jednorodzinnej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzony w życie przed uchwaleniem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie może być tak interpretowany, aby umożliwiał istnienie “rezerwy terenu”...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością cz. VI

Jan Krzysztof Pięta

Poprzedni odcinek dotyczący zawartości planu zarządzania zakończył się w trakcie rozważań dotyczących opisu nieruchomości. Opisaliśmy już jej stan prawny, położenie i wielkość działki gruntu,...

Jak się pozbyć uciążliwego lokatora?

Joanna Bogusławska-Klejment

Często zdarza nam się zameldować w swoim mieszkaniu jakiegoś bliższego lub dalszego krewnego czy zgoła zupełnie obcą osobę, np. przyjąć studentkę w zamian za opiekę. Po pewnym czasie jednak owo...

Podstacja trakcyjna

Joanna Bogusławska-Klejment

Podstacja trakcyjna nie jest budowlą, w związku z czym nie przysługuje od niej zwolnienie przewidziane w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr...

Cechy nieruchomości komercyjnych jako obiektów inwestycji

Arkadiusz Aszyk

Aktywność inwestycyjna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych ogranicza się głównie do lokowania kapitału w nieruchomości biurowe w Warszawie. Rzadziej można spotkać inwestorów zainteresowanych...

Prawnopodatkowe aspekty zarządzania nieruchomościami

Jacek Sobczak, Magdalena Bodek

Praktyka obrotu w dziedzinie nieruchomości oraz stopniowo odzyskiwane w obecnych czasach przez prywatnych właścicieli władztwo nad ich budynkami (zazwyczaj przedwojennymi kamienicami) spowodowały, że...