Nieruchomości / Artykuły

Fundusz inwestycyjny może lokować w nieruchomości?

Łucja Wierzycka

Długo oczekiwana regulacja - do poprawki. Nowelizacja ustawy z 28.8.1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 993 ze zm.; dalej: FunduszInwU) z 16.11.2000 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1192),...

Kłopotliwe członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Jacek Sobczak, Iwona Krzekotowska-Olszewska, Iwona Krzekotowska

Wyrazem złożenia oświadczenia woli przez osobę ubiegającą się o członkostwo w spółdzielni jest złożenie deklaracji, a wyrazem złożenia oświadczenia woli przez spółdzielnię - podjęcie uchwały o...

Vit. PP na niedowład, czyli stracony czas i fundusze...

Marta Chruścielewska

Minął maj, matury zdane; teraz albo letnia laba, albo kolejny start po indeks. I zdolni albo szczęściarze go dostaną. Egzamin z życia zdaje również Stolica i to na jakże wielu polach: administracji,...