Nieruchomości / Artykuły

Nowe zasady użytkowania zabytków nieruchomych

Rafał Golat

Z początkiem listopada 2000 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6.9.2000 r. w sprawie warunków wykorzystywania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz...

Postępowanie przetargowe cz. II

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje kolejne elementy postępowania przetargowego na zbycie nieruchomości (przeniesienie prawa własności lub ustanowienie użytkowania wieczystego) stanowiącej własność...

Kara pieniężna za wycięcie drzew bez zezwolenia

Alicja Plucińska-Filipowicz

Podmiot legitymujący się ostateczną decyzją zezwalającą na wycięcie drzew, nawet jeżeli pochodzi ona od organu niewłaściwego, nie może być obciążony karą pieniężną za wycięcie drzew bez wymaganego...

Ryzyko w działalności deweloperskiej

Iwona Grodzka

Działalność deweloperska staje się coraz bardziej popularna wśród krajowych podmiotów gospodarczych, dlatego zasadne wydaje się podjęcie tematu ryzyka w działalności deweloperskiej na rynku...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. VII

Jan Krzysztof Pięta

Udało się nam do tej pory omówić większość zagadnień, które moim zdaniem, powinny znaleźć się w części planu dotyczącej opisu nieruchomości. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku ten fragment planu...

Opłata targowa - cz. I

Joanna Bogusławska-Klejment

Targowiska, bazarki, “rynki”, “giełdy” na wolnym powietrzu wszelkiego autoramentu wpisały się już na stałe w polski pejzaż. Owszem, w sobotę lub niedzielę jeździmy chętnie z całą rodziną na zakupy do...