Nieruchomości / Artykuły

Prawnopodatkowe aspekty zarządzania nieruchomościami

Jacek Sobczak, Magdalena Bodek

Praktyka obrotu w dziedzinie nieruchomości oraz stopniowo odzyskiwane w obecnych czasach przez prywatnych właścicieli władztwo nad ich budynkami (zazwyczaj przedwojennymi kamienicami) spowodowały, że...

Wydatki związane z oszczędzaniem w kasach mieszkaniowych

Leszek Guzek

Zgodnie z art. 27a ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej PDOFizU) ustawodawca przewiduje możliwość odliczenia od...

Specyfika zarządzania i najmu powierzchni handlowych

Richard F. Muhlebach CPMâ

Warunkiem pomyślnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi jest posiadanie przez ich zarządców szerokiego zakresu umiejętności i wiedzy. Umiejętności i wiedza, o których mowa, są...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. IX

Jan Krzysztof Pięta

W poprzedniej części zrobiliśmy pierwszy “maleńki kroczek”, aby w naszym planie zarządzania dokonać “analizy rynku nieruchomości” - ustaliliśmy mianowicie granice rejonu. Znamy więc zasięg...