Nieruchomości / Artykuły

Pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych

Alicja Plucińska-Filipowicz

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przesądza o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu, w związku z czym bez jej wzruszenia nie można skutecznie...

Hipoteka przymusowa

Leszek Guzek

Hipoteka przymusowa pełni rolę szczególnego środka egzekucyjnego, którego celem jest zabezpieczenie realizacji stwierdzonej tytułem wykonawczym wierzytelności, przez obciążenie nieruchomości dłużnika...

Komu powinny służyć zasoby mieszkaniowe gminy?

Łucja Korózs, Daniela Kozłowska

Obowiązkiem gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, którym staje się każdy jej mieszkaniec, bez względu na okres zameldowania w tej gminie Odpowiedź na...

Użytkownicy wieczyści nie płacą

Łucja Wierzycka

Niefortunna z punktu widzenia wartości regulacja pociąga za sobą lawinę innych skutków. Użytkowanie wieczyste nigdy nie było konstrukcją szczęśliwą, a pojęcie wartości nieruchomości mankamenty tej...

Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy.....

Maria Chruścielewska

Chciałabym, tak jak to tradycyjnie bywało, cieszyć się majem, ciepłem z każdym dniem coraz bardziej ogarniającym naturę, a tym samym nasze ludzkie organizmy, ale niestety, nie da się czasem...