Nieruchomości / Artykuły

Egzekucja z nieruchomości - cz. II

Leszek Guzek

Przedmiotem egzekucji z nieruchomości mogą być grunty (także zabudowane), budynki lub ułamkowe ich części, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny stanowiący odrębny przedmiot własności, niektóre z...

Sztuka szacowania wartości nieruchomości w określonym celu

Łucja Wierzycka

Rozmaitość celów wycen wciąż jest przedmiotem kontrowersji wokół wyceny. Wśród nieporozumień, jakie się wokół określania wartości nieruchomości pojawiają, wciąż na poczesnym miejscu należałoby wskazać...

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...

Maria Chruścielewska

Pojaśniało, wiosna zawitała robiąc parę niespodzianek, ale wszystkim zgodnie z naturalnym rytmem biologicznym polepszył się nastrój. To dobrze i obiecująco nie tylko brzmi, ale też wpływa na...