Nieruchomości / Artykuły

Pozwolenia budowlane - decyzja WZiZT

Tadeusz Bogdan Babiel

Problematykę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz udzielania pozwolenia na budowę omawia, przygotowywana właśnie do publikacji przez Wydawnictwo C.H. BECK, książka ze znanej już...

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych oraz przejętych na podstawie innych tytułów prawnych, prowadzonego na podstawie ustawy z 21.8.1997...