Nieruchomości / Artykuły

Obrót nieruchomościami w świetle przepisów o VAT i KC

Beata Rogalska

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jest możliwe tylko wówczas, gdy zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie późniejszym niż wystawienie faktury. Z godnie z art. 4 pkt...

Niedozwolone postanowienia w umowie zawartej z deweloperem

Grzegorz Kaptur

Praktyka pokazuje, że klient firmy deweloperskiej jest stroną ogólnie słabszą na rynku w stosunku do znacznie silniejszego ekonomicznie i organizacyjnie sprzedawcy czy usługodawcy, a zaślepiony...

Nieruchomości handlowe w mieście

Janusz Lipiński

W centrum handlowym ludzie czują się przeważnie bezpiecznie, jest czysto, widno; wszystko ma zachęcać do niczym nie skrępowanej konsumpcji. Gołym okiem widać, jak znaczący wpływ na ich strukturę,...

Na Nowy Rok na Barani Skok

Maria Chruścielewska

Minęło pierwsze 31 dni 2001 roku - pierwszego, w którym wszyscy oswajaliśmy się z myślą o przemijaniu i tworzeniu. A teraz, gdy ni to jesień, ni to zima otacza nas szarością mgieł, deszczami...

Nowe zasady użytkowania zabytków nieruchomych

Rafał Golat

Z początkiem listopada 2000 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6.9.2000 r. w sprawie warunków wykorzystywania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz...

Postępowanie przetargowe cz. II

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje kolejne elementy postępowania przetargowego na zbycie nieruchomości (przeniesienie prawa własności lub ustanowienie użytkowania wieczystego) stanowiącej własność...

Kara pieniężna za wycięcie drzew bez zezwolenia

Alicja Plucińska-Filipowicz

Podmiot legitymujący się ostateczną decyzją zezwalającą na wycięcie drzew, nawet jeżeli pochodzi ona od organu niewłaściwego, nie może być obciążony karą pieniężną za wycięcie drzew bez wymaganego...