Nieruchomości / Artykuły

Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w 2001 r.

Zdzisław Modzelewski

W związku z licznymi zapytaniami naszych Czytelników - pośredników w obrocie nieruchomościami - dotyczącymi zwolnienia usług pośrednictwa z podatku od towaru i usług VAT przestawiamy opinię fachowca w...

Postępowanie przetargowe - cz. I

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowania przetargowego na zbycie nieruchomości (przeniesienie prawa własności lub ustanowienie użytkowania wieczystego) stanowiącej własność...

Nieruchomość jako źródło dochodów gminy

Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman

Niniejsze opracowanie porusza problem nieruchomości jako źródła dochodów gmin. Podjęto w nim próbę zestawienia dochodów uzyskiwanych przez gminy z nieruchomości stanowiących ich własność oraz dochodów...

Rozbiórka "altany"

Alicja Plucińska-Filipowicz

Zrealizowane na terenie pracowniczego ogrodu działkowego obiekty budowlane, poza zwolnionymi ustawą od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, podlegają rygorom określonym w Prawie budowlanym,...

W opinii biegłego - niewykonanie umowy w terminie

Andrzej Słodki

Bez wątpienia można uznać, że opinie sądowe są jednymi z trudniejszych i bardziej pracochłonnych opracowań, a wystąpienia biegłego przed sądem są doskonałym egzaminem dla biegłego, uczące pokory wobec...