Nieruchomości / Artykuły

Wielkie zabieranie

Adam Henclewski

Celem tego artykułu jest podjęcie polemiki z artykułem “Zbyszka Pośrednika” pt. Wielkie oddawanie (Nieruchomości C. H. Beck Nr 6/2000). Wydawało mi się niemożliwe do tej pory, aby w Polsce,...

Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Jacek Sobczak, Iwona Krzekotowska-Olszewska, Iwona Krzekotowska

Znajdujemy się w przeddzień wejścia w życie całkowicie nowej ustawy regulującej kompleksowo problematykę spółdzielczości mieszkaniowej. Skończyły się już prace parlamentarne nad projektem nowej ustawy...

Podatek od nieruchomości w 2001 r.

Leonard Ete, Leonard Etel

Obowiązujący obecnie system podatków obciążających nieruchomości jest przestarzały, bazuje na rozwiązaniach, które zaczęły w Polsce obowiązywać w latach 60. i 70. W tym roku nie udało się...

Egzekucja z nieruchomości - cz. I

Leszek Guzek

Egzekucja z nieruchomości zobowiązanego może być stosowana wówczas, gdy egzekucja administracyjna należności pieniężnych przez zastosowanie innych środków egzekucyjnych nie może być przeprowadzona lub...

WRU czy WRA?

Łucja Wierzycka

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) zwykle różna od wartości rynkowej dla alternatywnego sposobu użytkowania (WRA) może być powodem wielu nieporozumień wokół wartości...

Kształty wiedzy

Maria Chruścielewska

Śnieżnej zimy nie było, ale i tak zaskoczyła nas aura - spadkami temperatur, lodowicą na zmianę z ociepleniem, nim nadeszła wiosna, czyli odrodzenie. Takiego odrodzenia w stołecznej architekturze...