Nieruchomości / Artykuły

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. XI

Jan Krzysztof Pięta

Poprzedni odcinek naszego cyklu zakończyliśmy rozważaniami prowadzącymi do ustalenia wielkości czynszu rynkowego, jakiego możemy oczekiwać za najem lokali w budynku będącym przedmiotem planu. Aby...

Wypowiadanie umów najmu zawartych na czas oznaczony

Rafał Golat

Do niedawna Kodeks cywilny nie odnosił się wyraźnie do kwestii możliwości wypowiadania umów najmu, zawieranych na czas oznaczony. Art. 673 KC, poświęcony terminom wypowiadania umów najmu, odnosił się...

Stabilizacja orzecznictwa NSA w sprawach nieruchomościowych

Daniela Kozłowska, Łucja Korozs

Chociaż ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; dalej GospNierU) obowiązuje już bez mała 4 lata, to ze względu na wprowadzone nowości i...