Nieruchomości / Artykuły

Nowy podatek od czynności cywilnoprawnych

Grzegorz Kaptur

Wszystko wskazuje, że począwszy od 1.1.2001 r. obowiązywać będzie nowy akt prawny, regulujący opodatkowanie czynności cywilnoprawnych, w tym także związanych z szeroko rozumianym obrotem...

Czynsze regulowane - dla kogo i od kiedy?

Łucja Korózs, Daniela Kozłowska

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ustawa o najmie lokali mieszkalnych zrzuciła na właścicieli budynków główny ciężar ofiar, jakie społeczeństwo musi ponieść na rzecz najemców. Czynsze regulowane dla...

Wpis ujawniający wszczęcie egzekucji - cz. I

Piotr Siciński

Dokonany przez Mazowiecką Kasę Chorych zakup lokalu w warszawskim budynku “Coloseum” zwrócił powszechną uwagę na skutki wszczęcia egzekucji w stosunku do nieruchomości, a w szczególności ustalenie...

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Tadeusz Bogdan Babiel

Kompetencja do orzekania o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest środkiem o dużym stopniu dolegliwości. Orzeczenie kary zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej jest w istocie...

Budżet remontowy nieruchomości wspólnej

Maciej Tertelis

Oprócz pokrywania normalnych, bieżących kosztów eksploatacyjnych wspólnoty, właściciele lokali, chcąc utrzymać nieruchomość w odpowiedniej kondycji, powinni przewidywać koszty większych napraw lub...

Nieważność pozwolenia na budowę inwestycji liniowej

Alicja Plucińska-Filipowicz

W sytuacji gdy posiadacz prawa do terenu wie o toczącym się postępowaniu w kwestii wydania pozwolenia na budowę, bierze w tym postępowaniu czynny udział, otrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę i nie...