Nieruchomości / Artykuły

Deweloper i architekt w jednym stoją domu...

Janusz Lipiński

Nowoczesny, profesjonalny projektant to taki, który nie tylko jest w stanie unieść organizacyjnie wieloetapowy, skomplikowany deweloperski proces dochodzenia do optymalnych rozwiązań w trakcie...

Zmiana dłużnika a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

Jako długi związane z własnością zbywanej nieruchomości nie powinny być także traktowane długi, które na tej nieruchomości zostały zabezpieczone hipotecznie. Przejęcie długu powinno mieć formę...

Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Łucja Wierzycka

Chociaż nie są przepisami prawa, a jedynie normami zawodowymi, ustawodawca wymaga, aby były przez wszystkich rzeczoznawców majątkowych przestrzegane pod rygorem odpowiedzialności zawodowej. Potrzeba...

Stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym

Stella Brzeszczyńska

Prawie każda transakcja na rynku nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT. Różnice dotyczą stawki podatku. Niektóre czynności objęte są stawką 0%, inne - 7%, pozostałe natomiast stawką 22%. Część...

Spory o ogrodzenie bez udziału władzy

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r....

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością cz. II

Jan Krzysztof Pięta

W poprzednim miesiącu obiecałem dać odpowiedź na pytanie: co zawrzeć w poszczególnych częściach planu zarządzania? Pora dotrzymać słowa. Odpowiedź na pytanie o zawartość planu zarządzania z jednej...

Fabrica Commercium - czyli jak deweloper przygotowuje budowę

Janusz Lipiński

Kiedy koncepcja przedsięwzięcia uzyskała w miarę stabilną formę, jest to najlepszy moment, aby deweloper odpowiedział sobie na zasadnicze pytanie - ile będzie kosztować cała budowa? I dopiero wtedy...