Nieruchomości / Artykuły

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przed TK

Alicja Plucińska-Filipowicz

Postanowieniem z 9.6.2000 r. (IV SA 478/98) Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem - "Czy przepis art. 100 ust. 4 ustawy z 31.1.11980 r. o ochronie i...

Nieruchomość w spadku

Grzegorz J. Tyliński

Obrót nieruchomościami poddany jest przez polskie prawo swoistemu reżimowi. W przypadku śmierci właściciela nieruchomości zazwyczaj konieczne staje się ustalenie kręgu jego spadkobierców. Jedynie...

Zasiedzenie nieruchomości cz. III - orzeczenie sądu

Katarzyna Golat

Nabycie praw własności do nieruchomości w drodze zasiedzenia następuje na podstawie prawomocnego wyroku sądu. W ostatniej części publikacji omawiających ten proces przedstawiamy już ostatni etap,...

Kłopotliwe użytkowanie wieczyste

Łucja Wierzycka

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.4.2000 r. stał się znaczącym wydarzeniem i ożywił dyskusje nad instytucją użytkowania wieczystego. Przesądził także, że nie będzie ono znikać z polskiego pejzażu...

Wpis ujawniający wszczęcie egzekucji - cz. II

Piotr Siciński

Po okresie półwiecza, w którym rola egzekucji znacznie zmalała, a egzekucję poprzez zarząd przymusowy uznano za zupełnie zdezaktualizowaną w warunkach ustrojowych Polski Ludowej, obecnie egzekucja z...