Nieruchomości / Artykuły

Opłata targowa, cz. II

Joanna Bogusławska-Klejment

Sama “gotowość” dokonania sprzedaży, która przejawia się m.in. zajęciem miejsca na targowisku i wyeksponowaniu towaru, jest wystarczającą przesłanką do poboru opłaty targowej przez inkasenta. Wpłata...

Prywatyzacja nieruchomości mieszkalnych z perspektywy zarządcy

Lidia Henclewska

Odrzucona wetem Prezydenta ustawa reprywatyzacyjna przewidywała zwrot byłym właścicielom 50% utraconych majątków w naturze lub w formie bonów reprywatyzacyjnych. Chociaż wydaje się, że obecnie problem...

Przedawnienie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Łucja Korózs, Daniela Kozłowska

Truizmem prawnym jest, iż prawo podmiotowe - bez względu na to, co jest jego źródłem - można utracić wskutek dawności, tj. przedawnienia albo upływu terminu zawitego, jedynie wówczas, gdy tak stanowi...

Czy grunty mają średnie ceny?

Łucja Wierzycka

Reforma opodatkowania nieruchomości może rozpocząć się od ustalenia stref opodatkowania dla gruntów. Jednak obok licznych argumentów za przyjęciem takiego rozwiązania, jest także bardzo wiele...