Nieruchomości / Artykuły

Stara i nowa ulga budowlana

Dodatek specjalny do numeru 4/2002 Nieruchomości C.H. Beck. Zawiera: Odliczenia od dochodu: - "stare" inwestycje - spłaty kredytów spółdzielni mieszkaniowych - ulga na wynajem. Odliczenia od...

Problemy z uprawnieniami budowlanymi

Alicja Plucińska-Filipowicz

Okoliczność, iż ustawa - Prawo budowlane z 7.7.1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) przewiduje w art. 14 ust. 3 pkt 2a uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie przez...

Umowa najmu a instrumenty pochodne

Joanna Tylińska

Ogólne zasady zawierania umowy najmu określone są w Kodeksie cywilnym. Jest to czynność cywilnoprawna, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub...

Wydatki związane z garażem

Leszek Guzek

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej PDOFizU) w brzmieniu obowiązującym do...

Podatek od nieruchomości od uczelni wyższych

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Problem opodatkowania nieruchomości wyższych uczelni podatkiem od nieruchomości, w szczególności tych wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej, wzbudza wiele kontrowersji. Powodem jest...