Nieruchomości / Artykuły

Zagadnienia dotyczące finansowania hipotecznego w Polsce, cz. II

Aleksandra Grzywacz, Agnieszka Drewicz-Tułodziecka

Poniższy artykuł bazuje na problemach poruszonych w trakcie trzech konferencji zorganizowanych w listopadzie i grudniu 2001 r. z okazji 10-lecia Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego1. W pierwszej...

Zmiany w podatkach obciążających nieruchomości

Leonard Ete, Leonard Etel

W roku 2002 po raz kolejny nie udało się wprowadzić zasadniczych zmian w konstrukcji podatków obciążających władanie nieruchomościami. Nowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu...

Własność nieruchomości a konkubinat

Witold Ćwiek

Porządek prawny dotyczący konkubinatu stoi w najgłębszej sprzeczności z procedurami dotyczącymi nieruchomości. Konkubenci z rzadka rejestrują swoje ustalenia w formie umów. Tymczasem nie ma...

Możliwość odroczenia terminu rozbiórki

Alicja Plucińska-Filipowicz

Do obiektu budowlanego, którego budowa została zakończona przed 1.1.1995 r. i którego przymusową rozbiórkę nakazaną decyzją administracyjną wydaną po 1.1.1995 r. na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i...

Ściśle fajne

Nazwisko autora chroni ustawa o ochronie danych osobowych

Droga Redakcjo, chciała żem napisać do Was już dawno, ale tyle mamy tera pracy w naszym urzędzie, że dopiero dzisiaj żem się mogła do tego zabrać po południu. Na początku się przedstawię: nazywam się...