Nieruchomości / Artykuły

Opodatkowanie zagranicznych funduszy nieruchomości

Sebastian Kuros

Jedną z najważniejszych kwestii warunkujących rozwój rynku nieruchomości jest kwestia finansowania. Wynika to z faktu, że wartość pojedynczego projektu jest po prostu bardzo duża. Brak należytych...

Decyzja - pozwolenie na budowę

Tadeusz Bogdan Babiel

W zeszłym miesiącu przedstawiłem opis ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie omówię pozwolenie na budowę, a więc decyzję, z której wynika prawo rozpoczęcia i prowadzenia budowy...

Gospodarka nieruchomościami województwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa samorządowego lub będących w jego użytkowaniu wieczystym, na zasadach...

Księgi wieczyste a kredytowanie hipoteczne w praktyce bankowej

Agnieszka Drewicz-Tułodziecka

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego i Związek Niemieckich Banków Hipotecznych w dniu 25.5.2000 r. zorganizowały seminarium poświęcone tematyce ksiąg wieczystych. Uczestniczyło w nim ponad 70 osób....