Nieruchomości / Artykuły

Opodatkowania nieruchomości podatkiem leśnym

Rafał Golat

W porównaniu z VAT-em czy podatkiem dochodowym podatek leśny nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Uważany jest za podatek o drugorzędnym znaczeniu. Tymczasem warto poświęcić mu więcej uwagi. Poza...

Podatek rolny a wielkość nieruchomości

Joanna Bogusławska-Klejment

“Grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa już istniejącego, podlegają okresowemu zwolnieniu od...

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Bernard Chazan

Rozwiązanie stosunku najmu może nastąpić na kilka różnych sposobów. Najważniejsze z nich to: wypowiedzenie umowy przez najemcę lub wynajmującego, jeżeli umowa została zawarta na czas nie określony,...

Przetarg na nieruchomości Skarbu Państwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przeniesienie prawa własności lub ustanowienie użytkowania...

Budowa na granicy

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis rozporządzenia wykonawczego przewidujący wydanie postanowienia zezwalającego na budowę przy granicy nieruchomości bez zgody sąsiada jest sprzeczny z ustawą z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane...

Ubezpieczenie budynków i budowli przed rozpoczęciem budowy

Izabela Pawlak

Towarzystwa ubezpieczeniowe w ostatnich kilku latach znacznie wzbogaciły swoją ofertę objęcia ochroną ubezpieczeniową prac, sprzętu i materiałów stanowiących elementy kontraktów budowlano-montażowych....