Nieruchomości / Artykuły

Wycena zabytków

Łucja Wierzycka

Polski rynek nieruchomości zabytkowych rozwija się i rośnie zapotrzebowanie na ich profesjonalną wycenę. W drugiej połowie czerwca, w dniach 17-19.6.1999 r., rzeczoznawcy majątkowi z całego kraju i...

Opodatkowanie nieruchomości w obrocie międzynarodowym

Józef Banach

Systemy podatkowe zdecydowanej większości państw, w tym również polskie prawo podatkowe, przy opodatkowaniu dochodu z majątku nieruchomego osiąganego przez osoby nie mające w Polsce miejsca...

Przewodnik po operacie szacunkowym

Łucja Wierzycka

Przepisy prawa i standardy zawodowe szczegółowo określają treść i zasady sporządzania dokumentu, w którym rzeczoznawca majątkowy przedstawia opinię o wartości nieruchomości. Operat szacunkowy to nazwa...

Regulacje prawne dotyczące nabywania nieruchomości w Danii

Małgorzata Kutyła

Jednym z najistotniejszych problemów w dziedzinie nieruchomości, przed którym stanęła Polska kandydując do Unii Europejskiej, jest kwestia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Okazuje się, że...

Wpływ decyzji "uwłaszczeniowej" na zwrot nieruchomości

Alicja Plucińska-Filipowicz

Złożenie po dniu 5.12.1990 r. wniosku na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) o zwrot...

Nie będzie rewolucji w podatkach od nieruchomości?

Łucja Wierzycka

Być może do podatku ad valorem będziemy dochodzić etapami, a reforma rozpocznie się od dodania do obecnej formuły “współczynnika lokalizacji”. W dniu 5.11.1999 r. Ministerstwo Finansów przy współpracy...

Nieruchomość jako wkład do spółki cywilnej cz. II

Małgorzata Kutyła

Wniesienie przez wspólnika nieruchomości do spółki powoduje, że przysługująca mu wcześniej możliwość podejmowania określonych czynności w stosunku do tej nieruchomości zostaje w znaczący sposób...