Nieruchomości / Artykuły

Z życia dewelopera

Anonim Budowlany

Nie namawiam nikogo do bezkrytycznego zaufania, ale do zdroworozsądkowego podejścia do rzeczy. Życie dewelopera w naszym wybranym do eksperymentów ekonomicznych kraju nie jest łatwe. Ktoś budować...

Czy renesans służebności?

Łucja Wierzycka

Trwałe związki pomiędzy nieruchomościami - służebności gruntowe istniały od początków prawa cywilnego i chociaż nie jest to rozwiązanie bez wad, okazuje się bardzo praktyczne. Choć najstarsze, dzisiaj...

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, cz. II

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje zróżnicowanie stawek opłat za korzystanie z nieruchomości w ramach wykonywania prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce...

Nie każdy zarzut to protest

Alicja Plucińska-Filipowicz

Błędne zakwalifikowanie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako protest stanowi kwalifikowane naruszenie prawa strony poprzez ograniczenie jej praw wynikających z...

Opodatkowanie umowy o roboty budowlane

Zbigniew Huszcz

Przedmiotem niniejszego artykułu jest podstawowa analiza prawnopodatkowa umowy o roboty budowlane i możliwych wariantów tej czynności prawnej. Odpowiednie ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy...