Nieruchomości / Artykuły

Z Internetem na Marsa

Wojciech Prochowski, Robert Wojciechowicz

W biznesie powoli zaczyna brakować miejsca dla indywidualistów. Klient coraz więcej oczekuje, a firmy chcące temu sprostać muszą się rozwijać. Dotyczy to również pośredników w obrocie...

Zaliczki, przedpłaty i zadatki na poczet robót budowlanych

Zdzisław Modzelewski

Zaliczka na poczet usług budowlanych podlega innym regułom niż zaliczka wypłacona na poczet innych usług podlegających podatkowi VAT. Problem, jaki się pojawia w przypadku opodatkowania podatkiem od...

Sprzedaż nieruchomości przez Skarb Państwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy zbywania w drodze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Wzrost wartości nieruchomości

Jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, ze zm.), pobiera się również w przypadku zbycia części nieruchomości,...

Odpowiedzialność wynajmującego za wady prawne lokalu

Grzegorz J. Tyliński

Należy opowiedzieć się za dopuszczalnością stosowania do oceny odpowiedzialności wynajmującego - w drodze analogii - przepisów dotyczących odpowiedzialności sprzedającego za wady prawne rzeczy...

Bez dachu

Jola Workowska

Zgodnie z obowiązującym do listopada 1994 r. Prawem lokalowym właściciel mieszkania (spółdzielnia, gmina, zakład pracy itd.) nie mógł wyrzucić nikogo na bruk. Zmieniła to dopiero ustawa o najmie...