Nieruchomości / Artykuły

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska osoby przystępującej do spółdzielni może być złożona przez pełnomocnika (art. 16 § 1 ustawy z 16.9.1982 r. Prawo spółdzielcze; tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze...

Podatek dzierżawiony

Jan Wacławek

Płatnikiem podatku od nieruchomości są generalnie właściciele, posiadacze samoistni nieruchomości użytkownicy obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntu. Od tej reguły jest jednak wyjątek....

Oddanie w dzierżawę terenów łowieckich przez rolnika

Wspólny system ryczałtu dla producentów rolnych ma zastosowanie wyłącznie do dostawy produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych, inne transakcje wykonywane przez rolników ryczałtowych podlegają...

Pytania od Czytelników

Stella Brzeszczyńska

Od kiedy można amortyzować budynek? Podatnik posiada budynek produkcyjny, w którym od ubiegłego roku budowane jest piętro. Faktury dotyczące inwestycji piętra były księgowane do kolumny 16 KPiR,...