Nieruchomości / Artykuły

Separacja a prawo do lokalu

Grzegorz J. Tyliński

Przepisy ustawy z 21.5.1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 52, poz. 532; dalej jako ZmKROU)...

Aport a ulga inwestycyjna

Stella Brzeszczyńska

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego rodzi różnorakie skutki podatkowe, zarówno w podatku od towarów i usług, jak i w podatkach dochodowych. Poniższy artykuł jest próbą zanalizowania “losów”...

"Wariacja" rynku

Zbyszek Pośrednik

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, który będzie usiłował “sprowadzić sprzedającego na ziemię”, podając realną wartość, jaką można uzyskać za sprzedawaną nieruchomość, jest z góry przegrany! Pozwolę...

Czy ogrodzenie to urządzenie związane z budynkiem?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowił o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem co do zgodności przepisu § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki...

Zwrot VAT a budowa infrastruktury towarzyszącej

Anna Kamińska

Wykonawcy robót budowlano-montażowych realizujący obiekty budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej mają prawo do zwrotu podatku naliczonego na podstawie złożonego rozliczenia...