Nieruchomości / Artykuły

Istota zarządzania nieruchomościami

Jacek Pawelec

Rezygnacja z bieżącej konsumpcji, gromadzenie aktywów, poszukiwanie jak najatrakcyjniejszych lokat dających inwestorowi możliwość osiągania w długim okresie większych zysków wywołuje zainteresowanie...

Bez podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

specjalista w Biurze Orzecznictwa NSA Omówiona poniżej uchwała NSA w Warszawie z 5.11.2001 r. jest niezwykle istotna zarówno z uwagi na interpretację zagadnienia zwolnienia podatkowego w podatku od...

"Wycena" umowy o dzieło, cz. I

Adam Eliasiewicz

Późną jesienią ubiegłego roku Koledzy z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości sprowokowali i zainspirowali środowiska związane z gospodarką i obsługą rynku nieruchomościowego w Polsce do odpowiedzi...

Nieruchomość komercyjna i jej miejsce

Dariusz Trojanowski

W działalności na rynku nieruchomości staram się łączyć teorię z praktyką. Jednakże czasami napotykam na zasadnicze rozbieżności pomiędzy tym, co przedstawiają podręczniki, a tym, co prezentuje...

Dochodzenie roszczeń względem najemcy lokalu użytkowego

Grzegorz J. Tyliński

Umowa najmu lokalu użytkowego powinna zostać tak skonstruowana, aby obie jej strony miały możliwość realizacji swoich celów, jak również zabezpieczenie interesów. Po stronie wynajmującego celem takim...