Nieruchomości / Artykuły

Wykup mieszkań komunalnych

Danuta Stec

Do wykupu mieszkań komunalnych zachęca przede wszystkim cena. Zazwyczaj proponowane są wysokie bonifikaty czy możliwość rozłożenia należności na raty. To sprawia, że wnioskodawcy mogą nabyć mieszkania...

Oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokali, cz. I

Zygmunt Bojar

W znowelizowanej ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej: GospNierU) w art. 174 ust. 3a zawarta została regulacja, zgodnie z którą...

Czym zastąpić etykę?

V Kongres PFSZN to był wielki sukces. Może ładniej by było, gdyby taką pochwałę wygłosił ktoś spoza naszej Federacji, ale natchnął mnie duch niedawnej kampanii wyborczej: chwalmy się, zanim inni nas...

Zielona Księga - kredyty hipoteczne w UE

PFSRM prowadzi intensywne prace nad znowelizowaniem standardów zawodowych w kierunku wyznaczonym przez Międzynarodowe Standardy Wyceny, które opracowane zostały przez IVSC (International Valuation...

Wnioski o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Wiesława Marchwicka

Kto pamięta wywłaszczenie z 1998 r.? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, a wiele osób nie pamięta, że wprowadzone w 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr...