Nieruchomości / Artykuły

Właściwość organów w sprawach podziałów nieruchomości

Joanna Bogusławska-Klejment

Szczególny głód mieszkaniowy w naszym kraju, zwłaszcza wobec niebotycznych cen mieszkań czy to spółdzielczych, czy też kupowanych w wolnym obrocie powoduje, iż tańsze wydaje się pobudowanie własnego...

Kiedy posiadanie jest samoistne i co z tego wynika?

Rafał Golat

Posiadanie rzeczy określić można jako faktyczne władztwo nad nimi (możliwość posługiwania się nimi, korzystania z nich), niezależnie od tytułu prawnego, na podstawie którego jest ono wykonywane....

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Leszek Guzek

W stosunku do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ustawa o podatku...

Istota zarządzania nieruchomościami

Jacek Pawelec

Rezygnacja z bieżącej konsumpcji, gromadzenie aktywów, poszukiwanie jak najatrakcyjniejszych lokat dających inwestorowi możliwość osiągania w długim okresie większych zysków wywołuje zainteresowanie...

Bez podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

specjalista w Biurze Orzecznictwa NSA Omówiona poniżej uchwała NSA w Warszawie z 5.11.2001 r. jest niezwykle istotna zarówno z uwagi na interpretację zagadnienia zwolnienia podatkowego w podatku od...