Nieruchomości / Artykuły

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Alicja Plucińska-Filipowicz

Niedopuszczalne jest wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek podmiotu, który nie dołączył do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na...

Ochrona cywilnoprawna nie wystarcza

Grzegorz J. Tyliński

Prokuratury odmawiają wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie, która podejmuje działania względem mieszkańca swojego lokalu, które to działania nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach...

Czy więzienie to mieszkanie?

Leonard Ete, Leonard Etel

Organy podatkowe nie są kompetentne do określania rodzaju budynków, zwłaszcza gdy klasyfikacja ta wzbudza wątpliwości podatnika. Nie mają one dostatecznej wiedzy technicznej, aby samodzielnie...

Sytuacja prawna osoby budującej mieszkanie w spółdzielni

Lesław Myczkowski

Ponieważ budowa obiektów spółdzielczych stanowi wspólne przedsięwzięcie ogółu członków lub członków objętych określonym zadaniem inwestycyjnym, są oni z mocy prawa obowiązani do pokrycia wszystkich...

Pracownicze ogródki działkowe

Łucja Korózs

Społeczny cel regulacji prawnych przesądził niewątpliwie o tym, iż ogrody działkowe zostały uznane za urządzenia użyteczności publicznej. W Polsce powojennej pracownicze ogrody działkowe zostały...

Prawo właściciela do wyceny

Łucja Wierzycka

Podczas rokowań o nabycie nieruchomości każda ze stron przedstawia swoją wycenę tej samej nieruchomości i nie ma w tym nic niezwykłego, jeżeli obie wyceny się różnią. Inny jest bowiem punkt widzenia i...