Nieruchomości / Artykuły

Obowiązek płacenia VAT-u przez gminy

Anna Kamińska

Niejednokrotnie gminy traktują prowadzoną przez siebie sprzedaż towarów lub świadczenie usług nie jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT, lecz jako zadania z zakresu administracji publicznej,...

Nieruchomość jako wkład do spółki cywilnej cz. I

Małgorzata Kutyła

Instytucja spółki cywilnej jest obecnie, obok spółek prawa handlowego, najczęściej wykorzystywaną formą prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza wówczas, gdy planowany do osiągnięcia cel nie...

Licencja - jaka i dla kogo?

Zbyszek Pośrednik

Niestety, Kodeks etyki zawodu pośrednika przyjęty przez stowarzyszone agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie jest przestrzegany. Jaki jest rynek nieruchomości w Polsce, wiemy wszyscy....

Rzeczoznawca jako doradca

Łucja Wierzycka

O pracy rzeczoznawcy majątkowego w roli doradcy inwestycyjnego dyskutowano na VIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. W dniach14-16.10.1999 r. odbywała się w Łodzi kolejna, ósma...

Kina XXI wieku

Piotr Machul

Do roku 2004 w największych polskich miastach ma powstać łącznie około 30 multipleksów, czyli kompleksów kin wielosalowych. Pierwsze obiekty tego typu już otwarto. Każda inwestycja to wydatek od 6 do...

Zasady opodatkowania dochodów z najmu

Rafał Golat

Najem stanowi jedną z umów prawa cywilnego (art. 659 i nast. KC). Ponieważ zasadą jest odpłatność umów najmu, która sprowadza się do płacenia wynajmującemu umówionego czynszu, z ich realizacją...