Nieruchomości / Artykuły

Wzmianki w księdze wieczystej, cz. I

Piotr Siciński

W systemie polskim wzmianka jest z jednej strony gwarantem bezpieczeństwa obrotu, z drugiej zaś wymogiem proceduralnym, którego zaniedbanie przez sąd wieczystoksięgowy może spowodować szkodę dla osoby...

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu

Alicja Plucińska-Filipowicz

Nie ma przeszkód w ubieganiu się o stwierdzenie nieważności decyzji o przydziale lokalu wydanej na podstawie dekretu o publicznej gospodarce lokalami z 1945 r., jednakże dla uwzględnienia żądania...